Chia sẻ lên:
Sitrans FC430

Sitrans FC430

Mô tả chi tiết

Sitrans FC430

- Ứng dụng đo lưu lượng môi chất lỏng.

 - Nguồn cấp:24vdc/115..230vac

 - Output: 4…20mA

 - Đường kính ống: 15…80mm

Xem thêm các sản phẩm liên quan
MAG 5100
MAG 5100
MAG 3100
MAG 3100
MAG 8000
MAG 8000
TRANSMAG 2 911
TRANSMAG 2 911
Sitrans FC430
Sitrans FC430
SITRANS FUS 1010
SITRANS FUS 1010
MAG 1100
MAG 1100