Chia sẻ lên:
Khớp nối bánh răng ( Flender)

Khớp nối bánh răng ( Flender)

Mô tả chi tiết

Khớp nối bánh răng

Mômen từ 1020Nm – 162,500Nm

Nhiệt độ hoạt động -20 độ C +80 độ C

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Khớp nối bánh răng ( Flender)
Khớp nối bánh răng ( Flender)
Khớp nối thủy lực( Flender)
Khớp nối thủy lực( Flender)
Khớp nối cao su ( Flender)
Khớp nối cao su ( Flender)