Chia sẻ lên:
Motor Đi Liền Hộp Giảm Tốc

Motor Đi Liền Hộp Giảm Tốc

Mô tả chi tiết

 Motor đi liền hộp giảm tốc dạng Paralel

- Cốt đầu ra song song trục Motor

- Cốt đầu ra thể chọn cốt âm hoặc cốt dương

- Công suất Motor từ 0.09kw- 55kw

- Tốc độ đầu ra từ 20-350 vòng/phút

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Motor Đi Liền Hộp Giảm Tốc
Motor Đi Liền Hộp Giảm Tốc
Motor Đi Liền Hộp Giảm Tốc
Motor Đi Liền Hộp Giảm Tốc
Motor Giảm Tốc dạng adapter ( kiểu lắp Helical)
Motor Giảm Tốc dạng adapter ( kiểu lắp H...
Motor Giảm Tốc dạng adapter ( kiểu lắp Parallel)
Motor Giảm Tốc dạng adapter ( kiểu lắp P...
Motor Đi Liền Hộp Giảm Tốc
Motor Đi Liền Hộp Giảm Tốc
Motor Đi Liền Hộp Giảm Tốc
Motor Đi Liền Hộp Giảm Tốc