Motor HGT Nord ( CHLB Đức)

Motor Không đồng bộ Nord
Motor Không đồng bộ Nord
Motor HGT Nord
Motor HGT Nord
Hộp giảm tốc Nord
Hộp giảm tốc Nord
Motor đồng bộ tiêu chuẩn Nord
Motor đồng bộ tiêu chuẩn Nord